FINA World Masters 2014 Montréal

1 - Dirk Räthe

2 - Thomas Gohrke

3 - Peter Gaudig

4 - Heiko Wünsch

5 - Jens-Peter Oblau

6 - Karsten Schill

7 - Christian Beck

8 - Frank Fahrig

9 - Jörg Kahn

10 - Tom Beinert

11 - Peter Brode

13 - Heiko Zantop

Kapitän - Dirk Räthe

Trainer - Marco Lösche

First Assistent - Bianca Landmesser

Second Assistent - Claudia Hauswald